Image default
Start » +Nowenna do Serca Maryi – w intencji Polski, Białej Podl. i Podlasia. 13-21.VIII
Religia

+Nowenna do Serca Maryi – w intencji Polski, Białej Podl. i Podlasia. 13-21.VIII

Nowenna do Serca Najświętszej Maryi Panny – w intencji Polski, Białej Podlaskiej i Podlasia
13 – 21 sierpnia 2023

Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – 22 sierpnia

 

LITANIA do Najczystszego Serca N. Maryi Panny
(do prywatnego nabożeństwa).
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Marii, niepokalane,
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii; przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

O nawrócenie grzeszników
Najlitościwsza Maryjo Panno, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość Serca Twego, pełnego współczucia, i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom, a zwłaszcza tym, którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu, aby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.

Słodkie Serce Marii, bądź moim ratunkiem.

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra,
8 września 1946

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij nas do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

 

Ofiarowanie ranne Sercu Maryi

Od samego rana, po przebudzeniu, oddaj się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, twej Matki ukochanej.

O Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie cały, zamknij mnie w Sercu Twoim. Aby Ci dowieść, że Cię miłuję, poświęcam Ci rozum, wolę, wszystkie myśli, słowa, uczynki i życie moje wewnętrzne w Twoje składam Serce. Rządź mną, prowadź. pomagaj, strzeż jako rzeczy i własności Twojej. Tę ofiarę z siebie pragnę p nawiać nieustannie, za każdym uderzeniem serca, aż do śmierci. Spraw, o Matko moja, abym nigdy nie przestał przebywać w Sercu Twoim i wzywać Twojej pomocy. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA.

O Maryjo, Dziewico potężna i Matko miłosierdzia, Królowo nieba i ucieczko grzeszników, oto ofiarujemy się Twemu Sercu Niepokalanemu.

Tobie poświęcamy całkowicie istotę naszą i życie nasze; wszystko, co posiadamy, co kochamy i czym jesteśmy. Tobie oddajemy nasze ciała, serca i dusze nasze. Twoimi są nasze rodziny, krewni i ojczyzna nasza. Pragniemy, by wszystko w nas i dokoła nas do Ciebie należało i miało udział w dobrodziejstwach Twych macierzyńskich błogosławieństw.

Aby zaś to nasze poświęcenie było prawdziwie skuteczne i trwałe, odnawiamy dziś, u stóp Twych, o Maryjo, obietnice chrztu św. i naszej pierwszej Komunii św. Zobowiązujemy się mężnie wyznawać prawdy Wiary św., żyć po katolicku. Zobowiązujemy się zachować przykazania Boże i kościelne, a zwłaszcza święcenie niedzieli. Zobowiązujemy się wprowadzać w swe życie — o ile to będzie nam możliwe — pobożne praktyki Religii katolickiej, a przede wszystkim Komunię św.

Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boga i czuła Matko ludzkości, z całego serca szerzyć Twą cześć błogosławioną, by przyspieszyć i utrwalić — przez królestwo Twego Serca Niepokalanego — królestwo Serca Twego Syna Najśw. w duszach naszych, w duszach wszystkich wiernych, w naszym kraju i w całym świecie, na ziemi i na niebie. Amen.

(Odpust 3 lata. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy kto codziennie przez cały miesiąc ten akt odmawia.  29. IV. 1933). 

Akt poświęcenia Najczystszemu Sercu Matki Najświętszej  PRZEZ OJCA ŚW. PIUSA XII

Królowo Różańca św., Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko walczących z Bogiem, padamy na twarze przed tronem Twoim, pewni, że okażesz nam miłosierdzie, udzielisz łask, pomocy i obrony w dzisiejszych czasach, nieszczęściach, nie dla naszych zasług, którymi poszczycić się nie możemy, ale jedynie dla niezmiernej dobroci Twego matczynego Serca.
Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu w tym tragicznym czasie dziejów ludzkości oddajemy się i poświęcamy, nie tylko w zjednoczeniu ze świętym Kościołem, mistycznym ciałem Twojego Jezusa, który cierpiał i krwawi się w tylu miejscach i tylu sposobami jest uciśniony, ale także z całym światem rozdartym dziką niezgodą, rozpalonym ogniem nienawiści, który stał się ofiarą własnych występków. — Niech Cię pobudzi do litości tyle ruin materialnych i moralnych, tyle boleści, ucisków ojców i matek, małżonków, braci, niewinnych dzieci, tyle istnień w kwiecie wieku ściętych, tyle ciał szarpanych w okropnych rzeziach, tyle ludzi torturowanych i konających, tyle dusz zagrożonych wieczną zgubą.
Ty o Matko Miłosierdzia, uproś u Boga pokój, a przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili zmienić serca ludzkie — te łaski, które przygotowują, doradzają, ubezpieczają pokój.— Królowo pokoju módl się za nami i daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój w prawdzie, w sprawiedliwości, pokój w miłości Chrystusowej. — Użycz pokoju walczącym i pokoju duszom, aby w spokoju i ładzie szerzyło się Królestwo Boże.
Udziel Swej pomocy także niewiernym i tym, którzy chodzą jeszcze w cieniu śmierci; udziel im pokoju i daj, aby wzeszło dla nich słońce prawdy, by mogli razem z nami przed wspólnym Odkupicielem świata powtarzać: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łuk. 2. 14).
Narodom oderwanym przez błędy i niezgodę, a zwłaszcza tym, które czczą Ciebie ze szczególną nabożnością i gdzie w każdym domu znajduje się i cześć odbiera Twoja święta ikona, (dziś może ukryta i zachowana na lepsze czasy), udziel pokoju, prowadź do jednej owczarni Chrystusowej, pod jednym prawdziwym Pasterzem.
Uproś pokój i pełną wolność św. Kościołowi Bożemu; wstrzymaj potop rozlewającego się neo-poganizmu; wzbudź u wiernych zamiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego, gorliwość apostolską, 'aby te narody, które służą Bogu, wzrastały w zasługi i liczbę.
W końcu tak, jak Sercu Twojego Jezusa był poświęcony Kościół i cały rodzaj ludzki pokładający w Nim wszelką nadzieję, gdyż Ono było dla niego znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak samo my poświęcamy się na wieki także Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby Twoja miłość i wstawiennictwo przyspieszyły tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody mając pokój między sobą i pokój z Bogiem, głosiły Cię Błogosławioną, z Tobą śpiewały po całym święcie wieczne MAGNIFICAT chwały, miłości i zjednoczenia się z Sercem Jezusowym, w którym jedynie znajdują się prawda, życie i pokój.

(3 lata odpustu za każdorazowe odmówienie i odpust zupełny raz w miesiącu za codzienne odmawianie przy zwykłych warunkach).
Dnia 17 listopada 1942 roku.

 

 

Zostaw komentarz

ajax-loader